خانه / موسیقی / آهنگ خارجی / آهنگ where are you now از جاستین بیبر

آهنگ where are you now از جاستین بیبر

آهنگ where are you now از جاستین بیبر
متن آهنگ where are you now از جاستین بیبر

Where Are You Now (الان کجایی) تک‌آهنگی است که با همکاری جک یو و جاستین بیبر در سال 2015 میلادی منتشر شد.

در متن این آهنگ خواننده از در کنارش نداشتن عشق اش در لحضات سخت و مواقعی که به او نیاز دارد گله مند است.

برای شنیدن این آهنگ با متن و ترجمه فارسی با این پست از سایت baarzesh.net همراه باشید.

ترجمه و متن where are you now از جاستین بیبر

I need you, I need you, I need you, I need you
من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم

I need you, I need you, I need you, I need you
من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم

I need you the most
بیشتر از هر چیزی به تو نیاز دارم

I gave you the key when the door wasn’t open
من به تو کلید دادم وقتی در باز نبود

Just admit it
اینو قبول کن

See I gave you faith and you doubt it it open, can’t deny it
من بهت وفادار بودم ولی تو بهم شك داشتی،نميتونی اينو انكار كنی

Now I’m all alone and my choice to the open
حالا من تنها شدم و انتخاب من باز كردن است

?Tell me he, where are you now that I need you
بهم بگو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

?Where are you now
كجایی تو الان؟

جاستین بیبر justin bieber
جاستین بیبر justin bieber

ترجمه و متن where are you now از جاستین بیبر

?Where are you now that I need ya
تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

Couldn’t find you anywhere
نتونستم تو رو هيچ جا پيدا كنم

Where you broke down I didn’t leave ya
وقتی تو داغون بودی من ترک ات نکردم

I was by your side
من كنار تو بودم

?So where are you now that I need ya
پس تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

?Where are you now that I need ya
تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

?Where are you now that I need ya
تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

?Where are you now that I need ya
تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

?Where are you now that I need ya
تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

I gave you attention when nobody else was paying
من بهت توجه ميكردم وقتی كه هيچ كس بهت توجه نداشت

I gave you the shirt off my back when nobody else was saying
من بهت لباسم رو دادم وقتی كه هيچ كس اين كارو نمی كرد

To keep you warm
برای اينكه تو رو گرم نگه دارم

جاستین بیبر justin bieber
جاستین بیبر justin bieber

ترجمه و متن where are you now از جاستین بیبر

I showed you the game everybody else was playing, that’s for sure
من بهت نشون دادم که بقیه داشتن فقط بازيت ميدادن ، شکی تو اون نیست

And I was on my knees when nobody else was praying, oh lord
من زانو زده بودم وقتی که کسی دعا نمی کرد ، ای خدا

?Where are you now that I need ya
تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

?Where are you now that I need ya
تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

I need you, I need you, I need you, I need you
من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم

I need you, I need you, I need you, I need you
من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم,من بهت نياز دارم

I need you the most
من بهت بیشتر از هرچیزی نیاز دارم

?Where are you now that I need ya
تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

?Where are you now that I need ya
تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

?Where are you now that I need ya
تو الان كجايی وقتی كه من بهت نياز دارم ؟

I need you the most
من بهت بیشتر از هرچیزی نیاز دارم

I need you the most
من بهت بیشتر از هرچیزی نیاز دارم

I need you the most
من بهت بیشتر از هرچیزی نیاز دارم

جاستین بیبر justin bieber
جاستین بیبر justin bieber

امیدواریم از این آهنگ نهایت لذت را برده باشید.
مشتاق شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

مطالب مرتبط:

متن و ترجمه آهنگ what do you mean از جاستین

متن و ترجمه آهنگ love yourself از جاستین بیبر

تنظیم و ترجمه : نویسندگان سایت باارزش

baarzesh.net

سایت باارزش

خرید از سایتهای خارجی ایران شیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.