آهنگ انگلیسیآهنگ خارجی

Justin Timberlake آهنگ can’t stop the feeling متن و ترجمه

در این پست از آهنگ های خارجی سایت باارزش ، آهنگ can’t stop the feeling  ، Justin Timberlake  متن و ترجمه را تقدیم حضور شما دوستان میکنیم امیدواریم مورد پسندتون واقع شده باشد.

Justin Timberlake آهنگ can't stop the feeling متن و ترجمه

Justin Timberlake آهنگ can’t stop the feeling

 

دانلود آهنگ can’t stop the feeling

دانلوددانلود آهنگ can’t stop the feeling

متن و ترجمه آهنگ can’t stop the feeling

Ah, yeah, ah, yeah
I got this feelin’ inside my bones
It goes electric, wavy when I turn it on
All through my city, all through my home
We’re flyin’ up, no ceilin’,
when we in our zone
I got that sunshine in my pocket
Got that good soul in my feet
I feel that hot blood in my
body when it drops (ooh)
I can’t take my eyes up off it,
movin’ so phenomenally
Room on lock, the way we rock it,
so don’t stop
And under the lights when everything goes
Nowhere to hide when I’m gettin’ you close
When we move, well,
you already know
So just imagine, just imagine, just imagine
Nothin’ I can see but you when
you dance, dance, dance
Feel a good, good creepin’ up on you
So just dance, dance, dance, come on
All those things I shouldn’t do
But you dance, dance, dance
And ain’t nobody leavin’ soon, so keep dancin’
I can’t stop the feelin’
So just dance, dance, dance
I can’t stop the feelin’
So just dance, dance, dance, come on
Ooh, it’s something magical
It’s in the air, it’s in my blood,
it’s rushin’ on (rushin’ on)
I don’t need no reason,
don’t need control (need control)
I fly so high, no ceiling, when I’m in my zone
‘Cause I got that sunshine in my pocket
Got that good soul in my feet
I feel that hot blood in my body
when it drops (ooh)
I can’t take my eyes up off it,
moving so phenomenally
Room on lock, the way we rock it,
so don’t stop (stop, stop, stop)
Under the lights when everything goes
Nowhere to hide when I’m gettin’ you close
When we move, well, you already know
So just imagine, just imagine, just imagine
Nothing I can see but you when
you dance, dance, dance
Feel a good, good, creepin’ up on you
So just dance, dance, dance, come on
All those things I shouldn’t do
But you dance, dance, dance
And ain’t nobody leavin’ soon, so keep dancin’
I can’t stop the feelin’
So just dance, dance, dance
I can’t stop the feelin’
So just dance, dance, dance
I can’t stop the feelin’
So just dance, dance, dance
I can’t stop the feelin’ (yeah)
So keep dancin’, come on
Oh, yeah, yeah
I can’t stop the, I can’t stop the
I can’t stop the, I can’t stop the
I can’t stop the feelin’
Nothin’ I can see but you when you dance, dance,
dance (I can’t stop the feelin’)
Feel the good, good, creepin’ up on you
So just dance, dance, dance, come on
(I can’t stop the feelin’)
All those things I shouldn’t do
But you dance, dance, dance (dance, dance, dance)
(I can’t stop the feelin’)
And ain’t nobody leavin’ soon, so keep dancin’
Everybody sing (I can’t stop the feelin’)
Got this feeling in my body (I can’t stop the feelin’)
Got this feeling in my body (I can’t stop the feelin’)
Wanna see you move your body
(I can’t stop the feelin’)
Got this feelin’ in my body
Break it down
Got this feelin’ in my body (ah)
Can’t stop the feelin’
Got this feelin’ in my body, come on (ooh)

Justin Timberlake آهنگ can’t stop the feeling متن و ترجمه

آه، آره، آه، آره
این حس را در استخوانهایم داشتم
وقتی روشنش می کنم برقی می شود، موج می زند
در سراسر شهر من، در سراسر خانه من
وقتی در منطقه خود هستیم،
در حال پرواز هستیم، بدون سقف
آن آفتاب را در جیبم گرفتم
آن روح خوب در پاهای من است
وقتی می ریزد آن خون داغ را
در بدنم احساس می کنم (اوه)
من نمی توانم چشمانم را از آن بردارم،
خیلی خارق العاده حرکت می کنم
اتاق در قفل است، طوری که ما آن
را تکان می دهیم، بنابراین متوقف نشوید
و زیر چراغها وقتی همه چیز می رود
جایی برای پنهان شدن نیست
وقتی می خواهم تو را ببندم
وقتی حرکت می کنیم، خوب، شما از قبل می دانید
پس فقط تصور کنید، فقط تصور کنید، فقط تصور کنید
وقتی می رقصی، می رقصی،
می رقصی، چیزی را نمی توانم ببینم جز تو
احساس خوب و خوبی داشته باشید
پس فقط برقص، برقص، برقص، بیا
همه اون کارهایی که نباید انجام بدم
اما شما می رقصید، برقصید، برقصید
و کسی به این زودی نمی رود،
پس به رقصیدن ادامه بده
نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم
پس فقط برقص، برقص، برقص
نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم
پس فقط برقص، برقص، برقص، بیا
اوه، این یک چیز جادویی است
این در هوا است، در خون من است،
آن را rushin’ on (rushin’ on)
من نیازی به هیچ دلیلی ندارم،
نیازی به کنترل ندارم (نیاز به کنترل)
وقتی در منطقه خودم هستم،
خیلی بلند پرواز می کنم، بدون سقف
چون من آن آفتاب را در جیبم دارم
آن روح خوب در پاهای من است
وقتی می ریزد آن خون داغ را
در بدنم احساس می کنم (اوه)
نمی توانم چشمانم را از آن بردارم،
اینقدر فوق العاده حرکت می کنم
اتاق در قفل، طوری که ما آن را تکان می دهیم،
بنابراین متوقف نشوید (ایست، توقف، توقف)
زیر چراغ وقتی همه چیز پیش می رود
جایی برای پنهان شدن نیست
وقتی می خواهم تو را ببندم
وقتی حرکت می کنیم،
خوب، شما از قبل می دانید
پس فقط تصور کنید،
فقط تصور کنید، فقط تصور کنید
وقتی می رقصی، می رقصی،
می رقصی، چیزی جز تو نمی توانم ببینم
احساس خوب، خوب، خزنده به شما
پس فقط برقص، برقص، برقص، بیا
همه اون کارهایی که نباید انجام بدم
اما شما می رقصید، برقصید، برقصید
و کسی به این زودی نمی رود،
پس به رقصیدن ادامه بده
نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم
پس فقط برقص، برقص، برقص
نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم
پس فقط برقص، برقص، برقص
نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم
پس فقط برقص، برقص، برقص
من نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم (آره)
پس به رقصیدن ادامه بده، بیا
اوه، آره، آره
من نمی توانم آن را متوقف کنم،
نمی توانم آن را متوقف کنم
من نمی توانم آن را متوقف کنم،
نمی توانم آن را متوقف کنم
نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم
چیزی را نمی توانم ببینم جز تو وقتی می رقصی،
می رقصی، می رقصی
(نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم)
احساس خوب، خوب، به شما خزنده است
پس فقط برقص، برقص، برقص، بیا
(من نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم)
همه اون کارهایی که نباید انجام بدم
اما شما می رقصید، می رقصید، می رقصید
(رقص، رقص، رقص)
(من نمی توانم جلوی احساس را بگیرم)
و کسی به این زودی نمی رود،
پس به رقصیدن ادامه بده
همه آواز می خوانند
(من نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم)
این احساس را در بدنم دارم
(نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم)
این احساس را در بدنم دارم
(نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم)
می خواهم ببینم که بدنت را حرکت می دهی
(نمی توانم جلوی این احساس را بگیرم)
این حس را در بدنم پیدا کرد
ویران کن
این حس را در بدنم دارم (آه)
نمی توان جلوی این احساس را گرفت
این حس را در بدنم دارم، بیا (اوه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *