خانه / خودرو / ایمن ترین خودروها

ایمن ترین خودروها

ایمن ترین خودروهای سال 2018

ایمن ترین خودروهای سال 2018

ایمن ترین خودروهای سال 2018 ایمنی یکی از اولویت های عمده اکثر خریداران خودرو است. البته قیمت، ویژگی ها و عملکرد  هنگام خرید یک ماشین جدید مهم هستند.نمرات ما براساس آمار تست تصادف از اداره امنیت ملی ترافیک بزرگراه (NHTSA) است که توسط دولت فدرال و موسسه بیمه ایمنی بزرگراه (IIHS) تایید …

بیشتر بخوانید »