بزرگان ایران

بزرگان ایران

دانشمندان ایرانی قبل از دوران معاصر

دانشمندان ایرانی قبل از دوران معاصر

نگاره گرفته شده از نسخه دست‌نویس قطب الدین شیرازی. این نگاره مدل چرخش سیارات را نشان می‌دهد. نسخه خطی تشریح رگ‌ها…
دکمه بازگشت به بالا
بستن