علم و فناوری

مشاهده عفونت‌های بیمارستانی در افراد کرونایی که بستری شدند

مشاهده عفونت‌های بیمارستانی در افراد کرونایی که بستری شدند

نتایج یک پژوهش که توسط محقق دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، نشان می‌دهد: در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ که در بیمارستان بستری شدند، برخی از عفونت‌های بیمارستانی مشاهده شده است.

به گزارش ایسنا، این مطالعه مقطعی به روش سرشماری بر پرونده بیماران بستری شده در بخش مراقبت ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران انجام شده است.

 جمع آوری داده‌ها نیز با استفاده از سامانه‌ی ثبت داده‌های مرتبط با عفونتهای بیمارستان معروف به سامانه INIS وزارت بهداشت صورت گرفته و پس از جمع‌آوری با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد: از میان هزار و ۲۴۰ بیمار، ۲۸۹ بیمار (۳/ ۲۳ درصد) دچار عفونت بیمارستانی شدند. از ۲۸۹ بیمار با عفونت بیمارستانی نیز، ۲۲۱ بیمار با بیماری زمینه‌ای بودند که شایع ترین آن به ترتیب شامل هایپرتانسیون، دیابت و بیماری قلبی بوده است.

این پژوهش که توسط اسمعیل محمدنژاد انجام شده،  نشان داد که ۱۶۳ بیمار (۴/ ۵۶ درصد) دارای RT-PCRCOVID-۱۹ مثبت بودند و ۲۰۰ بیمار (۲/ ۶۹ درصد) فوت کردند. 

 همچنین، سن اکثر بیماران کرونایی با عفونت بیمارستانی (۷۱ درصد)، بالاتر از ۵۵ سال بوده است. شایع ترین نوع عفونت بیمارستانی(۶۶ درصد) از نوع VAE می باشد. یعنی میزان پنومونی در این بیماران ۶۶ درصد بوده و شایع ترین میکروارگانیسمی که باعث پنومونی شده است به ترتیب اسینتوباکتر، کلبسیلا پنومونیه و سودومونا آدروژینوزا است. 

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.