digi-follower
علم و فناوری

رتبه دانشگاههای ایران در میان دانشگاههای برتر آسیا

رتبه دانشگاههای ایران در میان دانشگاههای برتر آسیا

رتبه دانشگاههای ایران در میان دانشگاههای برتر آسیا

نتایج رتبه‌بندی تایمز کشورهای آسیایی سال ۲۰۲۱ منتشر شد که بر اساس آن نام هفت دانشگاه ایرانی در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته است.

 دکتر محمدجواد دهقانی، رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های رتبه بندی معتبر در سطح بین المللی است که در سال ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد. در گزارش اخیر رتبه‌بندی دانشگاه‌­های آسیایی سال ۲۰۲۱ از ایران تعداد ۴۷ دانشگاه حضور داشته‌اند که ۷ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته‌اند. این در حالی است که تعداد دانشگاه های ایران در سال گذشته ۴۰ دانشگاه بوده است.

دهقانی گفت: روش‌شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه‌بندی جهانی دانشگاه ها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش (۲۵)، پژوهش (۳۰)، استنادات (۳۰)، درآمد صنعتی (۷.۵) و وجهه بین المللی (۷.۵) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه های آسیایی پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص ها، نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه های موجود در این رتبه بندی مجدد تنظیم می کند.

وی ادامه داد: رتبه بندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۱، تعداد ۵۵۱ دانشگاه را از ۳۰ کشور در بردارد. در این رتبه بندی دانشگاه‌های Tsinghua University و Peking University از کشور چین مانند سال گذشته رتبه‌­های اول و دوم را در بین دانشگاه های آسیایی به خود اختصاص داده اند و برای دومین سال متوالی دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندی دیده می‌­شود و دوباره مانند سال گذشته دانشگاه‌هایNUS (National University of Singapore) سنگاپور و UHK  (University of Hong Kong)از هنگ کنگ به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را دارند.

وی یادآور شد: همانند سال‌های گذشته، کشور ژاپن با ۱۱۶ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه‌بندی دارد (سال گذشته این رکورد ۱۱۰ بوده است) و بهترین دانشگاه آن University of Tokyo با رتبه ۶ است.

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: ایران در سال ۲۰۲۱، تعداد ۴۷ دانشگاه در بین دانشگاه‌های برتر آسیایی داشته است که این تعداد در سال ۲۰۲۰، ۴۰ دانشگاه، در ۲۰۱۹، ۲۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۸، ۱۸ دانشگاه و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ دانشگاه بوده است. سهم ایران از نظر تعداد دانشگاه ها در سال ۲۰۱۳ برابر با ۳ درصد بود که در سال ۲۰۲۱ به ۸.۵ درصد رسیده است.

همان گونه که در جدول زیر نشان داده شده است، در رتبه بندی آسیایی ۲۰۲۱ تایمز، تعداد ۴۷ دانشگاه از ایران حضور دارند.

دهقانی اظهار کرد: دانشگاه­ علوم پزشکی کردستان که برای اولین بار در این رتبه بندی حضور دارد، با رتبه ۴۵ و دانشگاه های صنعتی شریف و صنعتی نوشیروانی بابل به ترتیب با رتبه‌های ۵۸ و ۵۹ دانشگاه‌های دوم و سوم هستند. بهترین رتبه ایران نسبت به سال گذشته ۳ مرتبه ارتقاء داشته است و از ۴۸ به ۴۵ رسیده است.

رتبه دانشگاههای ایران در میان دانشگاههای برتر آسیا

مقایسه عملکرد دانشگاه‌های ایران در سال  ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: تعداد دانشگاه‌های ایران از ۴۰ دانشگاه در رتبه‌بندی آسیایی ۲۰۲۰ تایمز به ۴۷ دانشگاه در سال ۲۰۲۱ رسیده است (تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی از ۴۸۹ دانشگاه به ۵۵۱ دانشگاه رسیده است). در سال ۲۰۲۰ تعداد ۵ دانشگاه در جمع ۱۰۰ برتر  آسیا قرار داشته‌اند، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این تعداد به ۷ دانشگاه رسیده است. بهترین رتبه ایران در سال ۲۰۲۰، ‌رتبه ۴۸ بوده است؛ اما این رتبه در سال ۲۰۲۱ به رتبه ۴۵ رسیده است.

وی افزود: در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه لرستان، علوم پزشکی کرمان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه اراک، دانشگاه رازی، دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه سیستان و بلوچستان در رتبه بندی حضور یافته‌اند که در سال گذشته در این رتبه بندی نبوده اند.

دهقانی گفت: بررسی ها نشان می دهد تقریبا اغلب دانشگاه ها از جمله دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی تهران، کاشان، تهران، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی ایران، تبریز، علوم پزشکی تبریز، شهید مدنی آذربایجان، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پزشکی شیراز و شاهد توانسته‌اند عملکرد بهتری نسبت به سال قبل داشته و رتبه خود را ارتقاء دهند.

با اینکه ایران به لحاظ تعداد دانشگاه نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است،‌ اما این رشد از لحاظ جایگاه رتبه نیز به صورت محسوسی قابل مشاهده است. جدول زیر ارتقای رتبه دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد.

در جدول زیر حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی در سال‌های  ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ به صورت تطبیقی نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود اغلب دانشگاه‌ها نسبت به سال ۲۰۲۰ ارتقای رتبه و جایگاه داشته‌اند.

 

عملکرد دانشگاه‌های کشورهای اسلامی قاره آسیا در رتبه‌بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۱

به نقل از موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری، رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: از ۲۷ کشور اسلامی در قاره آسیا،‌ دانشگاه‌های ۱۶ کشور در رتبه‌بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۱ حضور دارند. از لحاظ تعداد دانشگاه، کشور ایران با ۴۷ دانشگاه رتبه اول و ترکیه و پاکستان به ترتیب با ۴۳ و ۱۶ دانشگاه رتبه دوم و سوم را دارند. به لحاظ بهترین رتبه، به ترتیب کشورهای عربستان، قطر، امارات متحده رتبه‌های اول تا سوم را دارند. جدول زیر تعداد حضور و بهترین رتبه دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در آسیا را در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.

۱۰ دانشگاه‌ برتر دنیا در مهندسی هوافضا برترین دانشگاه‌های جهان در رشته پرستاری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.