BTSJ-hopeآهنگ خارجیآهنگ کره ای

دانلود همه آهنگ های جی هوپ بی تی اس

دانلود همه آهنگ های جی هوپ بی تی اس ، در ادامه مطلب آهنگ های جیهوپ عضو گروه بی تی اس را دنبال کنید.

دانلود همه آهنگ های بی تی اس

دانلود همه آهنگ های جی هوپ بی تی اس

پلی لیست آهنگ های جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ NEURON از جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |3 مگابایت

آهنگ on the street جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب |3 مگابایت

ترجمه آهنگ on the street جی هوپ بی تی اس

Every time I walk
هر زمانی که راه میرم

Every time I run
هر زمانی که میدوم

Every time I move
هر زمانی که حرکت میکنم

As always, for us
مثل همیشه برای ما

Every time I look
هر زمانی که نگاه میکنم

Every time I love
هر زمانی که عاشقم

Every time I hope
هر زمانی که امید دارم

As always, for us (On the street, I’m still)
مثل همیشه ، برای ما ( در خیابان ، من هنوز هستم)

 

내 두 발은 선뜻 걸어, anywhere
پاهای من با کمال میل به همه جا می‌روند

J in the air
جی در هوا

가는 길이 희망이 되고자 하여, 나 구태여
هر کاری میکنم برای راهی که در آن قدم میزنم به یک امید تبدیل شوم

Even my walk was made of Your love and your faith
حتی قدم های من از عشق و ایمان شما ساخته شدن

보답을 해, 저 멀리서라도 나비가 되어
برای اینکه این عشق رو حتی از راه دور براتون برگردونم، مثل یه پروانه

Now, just walk lightly, whenever you want
حالا  آرام راه برو ، هر زمانیکه خواستی

Go on, hopefully, wherever you walk
هرجا قدم می‌زنی با امید ادامه بده

누군가의 숨이 깃들어 있는 거리
تو خیابونایی که به نفس کسی آغشته هست

내 영혼과 영원을 담을게
من روح و ابدیتم رو میذارم که همین جا بمونه

Everywhere (I’ll be)
همه جا ( من خواهم بود)
Every time I walk
هر زمانی که راه میرم

Every time I run
هر زمانی که میدوم

Every time I move
هر زمانی که حرکت میکنم

As always, for us
مثل همیشه برای ما

Every time I look
هر زمانی که نگاه میکنم

Every time I love
هر زمانی که عاشقم

Every time I hope
هر زمانی که امید دارم

As always, for us (On the street, I’m still)
مثل همیشه ، برای ما ( در خیابان ، من هنوز هستم)

Every time I walk
هر زمانی که راه میرم

Every time I run
هر زمانی که میدوم

Every time I move
هر زمانی که حرکت میکنم

As always, for us
مثل همیشه برای ما

Every time I look
هر زمانی که نگاه میکنم

Every time I love
هر زمانی که عاشقم

Every time I hope
هر زمانی که امید دارم

As always, for us (On the street, I’m still)
مثل همیشه ، برای ما ( در خیابان ، من هنوز هستم)

 

Yeah
اره

All hail the mighty survivor of hell
تمام درود بر بازماندگان توانای جهنم

Plopped down from heaven to sell
که از بهشت فرود اومدن تا بفروشن

Holy water that I scooped from the well
آب مقدسی رو که از چاه برداشتم

Fought tooth and a nail
با چنگ و دندون جنگیدن

Just to prevail amongst the ruthless
تا در مقابل بی رحم ترین ها پیروز بشن

as I move through the field
زمانی که در میدان حرکت میکنم

Feelin’ worried in a hurry like a two-minute drill
احساس نگرانی دارم و مثل یه دریل عجله دارم

To make a couple mil’ off a lucrative deal
تا از یه معامله سودآور دو میلیون بدست بیارم

Selling train of thought, name a artist who could derail
قطاری از افکارم رو میفروشم، فقط یه هنرمندی رو مثال بزن که میتونه از ریل خارج بشه

 

You’ll never see it like a nigga hula-hoopin’ in jail
تو هیچ وقت اونو مثل یک نیک هولا هوپین در زندان نمیبینی

I got a friend smart as fuck, but he stupid as hell
من یه دوست باهوش دارم اما اون احمقه

He swear that God ain’t real
اون قسم می‌خوره که خدا واقعی نیست

Since it ain’t no way to prove it his self
از اونجایی که هیچ راهی نیست که اون خودشو اثبات کنه

As if the universe ain’t enough
انگار کائنات کافی نیست

As if the volcanoes ain’t erupt
انگار آتش نشان ها فوران نمیکنن

As if the birds don’t chirp
انگار پرنده ها جیک جیک نمیکنن

As if a trillion nerves don’t work in the human body
انگار یک تریلیون عصب در بدن انسان کار نمیکنه

دانلود همه آهنگ های جی هوپ بی تی اس

Shit, who would I be?
لعنتی، من کی باشم؟

Without the creator of this theater beside me to gently guide me?
بدون خالق این تئاتر در کنارم که به آرومی منو راهنمایی کنه؟

Some days, I wonder if I need to pick a different hobby
بعضی روزها در تعجبم که اگه نیاز باشه تا یه کار دیگه ای رو انتخاب کنم

I’m deep in with this rappin’, it’s all a nigga know
من در  عمق این رپ کردنم، این همه اون چیزیه که من میدونم

I never didn’t nothin’ better, it’s hard to let it go
من هیچ وقت هیچ چیزی رو بهتر از این انجام ندادم، خیلی سخته که رهاش کنم

But like a father watching his daughter walk down the altar
اما مثل یه پدری که دخترش رو در حال قدم گذاشتن تو جایگاه کلیسا (تو مراسم عروسیش) تماشا میکنه

With tears in his eyes You gotta let her grow
چشماش پر از اشکه اما باید بذاره تا دخترش بزرگ بشه

And so I shall, but first, I been honing my style
پس منم باید این کار رو بکنم، اما اول باید سبک خودمو تقویت میکردم

Coldest around, with more quotables than what the quota allows
این دوروبر سردترینه، بیشتر از چیزی که نقل قول ها اجازه میدن حرف میزنم

You see a top ten list, I see a Golden Corral, nigga
شما لیست ده تای برتر رو می‌بینید، منم گلدن کورال رو میبینم

As the moon jumps over the cow
همون‌طور که ماه از روی گاو میپره

I contemplate if I should wait to hand over the crown
یه این فکر می‌کنم که آیا باید برای تحویل تاج صبر کنم؟

And stick around for a bit longer, I got a strange type of hunger
و یکم بیشتر بمونم، گرسنگی عجیبی گرفتم

The more I eat, the more it gets stronger
هر چقدر بیشتر بخورم این حس گرسنگی قوی تر میشه

The more it gets stronger
هر چی بیشتر، قوی تر بشه

I said the more it gets stronger
گفتم هر چی بیشتر قوی تر میشه

ترجمه آهنگ on the street جی هوپ

 

j-hope, Cole World
جیهوپ ، Cole world

Every time I walk (Every time I walk, yeah)
هر زمانی که راه میرم

Every time I run (Every time I run on to you)
هر زمانی که میدوم

Every time I move (Every time I move)
هر زمانی که حرکت میکنم

As always, for us (Do this for us now)
مثل همیشه برای ما

Every time I look (Every time I look)
هر زمانی که نگاه میکنم

Every time I love (Every time I love)
هر زمانی که عاشقم

Every time I hope
هر زمانی که امید دارم

As always, for us (On the street, I’m still)
مثل همیشه ، برای ما ( در خیابان ، من هنوز هستم)

Every time I walk
هر زمانی که راه میرم

Every time I run
هر زمانی که میدوم

Every time I move
هر زمانی که حرکت میکنم

As always, for us
مثل همیشه برای ما

Every time I look
هر زمانی که نگاه میکنم

Every time I love
هر زمانی که عاشقم

Every time I hope
هر زمانی که امید دارم

As always, for us (On the street, I’m still)
مثل همیشه ، برای ما ( در خیابان ، من هنوز هستم)


دانلود همه آهنگ های جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ Crush جی هوپ بی تی اس و رش اور

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 4 مگابایت

 


دانلود آهنگ Intro آلبوم Jack In The Box (HOPE Edition) جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |1 مگابایت

دانلود آهنگ Pandora’s Box جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |2 مگابایت

 

دانلود آهنگ MORE جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |8 مگابایت

دانلود آهنگ STOP جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |8 مگابایت

 

دانلود آهنگ = (Equal Sign) جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |2 مگابایت

 

دانلود آهنگ Music Box Reflection جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |2 مگابایت

 

دانلود آهنگ Music Box Reflection جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |3 مگابایت

 

دانلود آهنگ What If جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |2 مگابایت

دانلود آهنگ Safety Zone جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |3 مگابایت

 

دانلود آهنگ Future جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |3 مگابایت

دانلود آهنگ Arson جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |3 مگابایت

 

دانلود آهنگ Equal Sign (Lollapalooza ver.) جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |3 مگابایت

دانلود آهنگ STOP (Lollapalooza ver.) جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |4 مگابایت

 

دانلود آهنگ Future (Lollapalooza ver.) جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |7 مگابایت

دانلود آهنگMORE (Instrumental) جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |5 مگابایت

دانلود آهنگArson (Instrumental) جی هوپ

دانلود آهنگ کیفیت عالی |4 مگابایت

آهنگ Hug Me جی هوپ ، وی بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


آهنگ MAMA جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


آهنگ Graduation جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


آهنگ Outro Ego جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


آهنگ Base Line جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


آهنگ Airplane جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


آهنگ Blue Side جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


آهنگ Daydream جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


آهنگ 항상 (HANGSANG) جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


آهنگ Hope World جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


آهنگ Piece of Peace pt 1 جی هوپ بی تی اس

دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *