آهنگ انگلیسیآهنگ خارجی

دانلود آهنگ rude از magic

در این پست از آهنگ های خارجی سایت باارزش ، دانلود آهنگ rude از magic  را تقدیم حضور شما دوستان میکنیم امیدواریم مورد پسندتون واقع شده باشد.

دانلود آهنگ rude از magic

آهنگ rude از magic

 

دانلود آهنگ rude از magic

 

دانلود آهنگ rude کیفیت خوب

لیریکس ویدیو آهنگ rude  از magic

متن آهنگ rude

rude Magic lyrics

Saturday mornin’, jumped outta bed and put on my best suit

صبح یکشنبه، از تخت میپرم بیرون و بهترین کتمو میپوشم

Got in my car and raced like a jet all the way to you

سوار ماشینم میشم و تمام مسیرم به سمت شما رو مثل جت مسابقه میدم

Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question

در خونتونو میزنم با قلبم که در دستمه تا ازت یه سوال بپرسم

(اصطلاح heart in my hand به معنای صادق بودن در بیان احساساته)

‘Cause I know that you’re an old-fashioned man, yeah (Yeah)

چون میدونم که تو یک مرد سنتی هستی

 

Can I have your daughter for the rest of my life?

میتونم دخترت رو برای باقی زندگیم داشته باشم؟

Say yes, say yes ’cause I need to know

بگو آره، بگو آره، چون باید بدونم

You say I’ll never get your blessin’ till the day I die

تو میگی تا روزی که بمیرم هیچوقت جواب مثبت از تو نمیگیرم

“Tough luck, my friend, but the answer is no!”

“دوست بدشانس من، اما جواب من منفیه”

Why you gotta be so rude?

چرا باید انقدر خشن باشی؟

Don’t you know I’m human too?

نمیدونی منم آدمم خب؟

Why you gotta be so rude?

چرا باید انقدر خشن باشی؟

I’m gonna marry her anyway

من هر جور شده با دخترت ازدواج میکنم

(Marry that girl) Marry her anyway

(با اون دختر ازدواج میکنم) هر جور شده باهاش ازدواج میکنم

(Marry that girl) Yeah, no matter what you say

(با اون دختر ازدواج میکنم) آره، مهم نیست تو چی میگی

(Marry that girl) And we’ll be a family

(با اون دختر ازدواج میکنم) و ما یه خانواده میشیم

Why you gotta be so rude?

چرا باید انقدر خشن باشی؟

I hate to do this, you leave no choice, can’t live without her

متنفرم این کارو بکنم، اما تو چاره ای برام نذاشتی، نمیتونم بدون اون زندگی کنم

Love me or hate me, we will be both standin’ at that altar

دوسم داشته باشی یا ازم متنفر باشی ما هر دومون زیر یک محراب می ایستیم

Or we will run away to another galaxy, you know

یا ما از دست تو به یک کهکشان دیگه فرار میکنیم، میدونی

You know she’s in love with me, she will go anywhere I go

خودتم میدونی دخترت عاشقمه، هر جا که برم باهام میاد

 

Can I have your daughter for the rest of my life?

میتونم دخترت رو برای باقی زندگیم داشته باشم؟

Say yes, say yes ’cause I need to know

بگو آره، بگو آره، چون باید بدونم

You say I’ll never get your blessin’ till the day I die

تو میگی تا روزی که بمیرم هیچوقت جواب مثبت از تو نمیگیرم

“Tough luck, my friend, ’cause the answer’s still no!”

“دوست بدشانس من، چون جواب من هنوز هم منفیه”

Why you gotta be so rude?

چرا باید انقدر خشن باشی؟

Don’t you know I’m human too?

نمیدونی منم آدمم خب؟

Why you gotta be so rude?

چرا باید انقدر خشن باشی؟

I’m gonna marry her anyway

من هر جور شده با دخترت ازدواج میکنم

(Marry that girl) Marry her anyway

(با اون دختر ازدواج میکنم) هر جور شده باهاش ازدواج میکنم

(Marry that girl) No matter what you say

(با اون دختر ازدواج میکنم) مهم نیست تو چی میگی

(Marry that girl) And we’ll be a family

(با اون دختر ازدواج میکنم) و ما یه خانواده میشیم

Why you gotta be so rude?

چرا باید انقدر خشن باشی؟

Rude

خشن

(Why you gotta be so–)

چرا باید انقدر

[Bridge]

Can I have your daughter for the rest of my life?

میتونم دخترت رو برای باقی زندگیم داشته باشم؟

Say yes, say yes ’cause I need to know

بگو آره، بگو آره، چون باید بدونم

You say I’ll never get your blessin’ till the day I die

تو میگی تا روزی که بمیرم هیچوقت جواب مثبت از تو نمیگیرم

“Tough luck, my friend, but no still means no!”

“دوست بدشانس من، اما معنی نه هنوز هم نه هست”

Why you gotta be so rude?

چرا باید انقدر خشن باشی؟

Don’t you know I’m human too?

نمیدونی منم آدمم خب؟

Why you gotta be so rude?

چرا باید انقدر خشن باشی؟

I’m gonna marry her anyway

من هر جور شده با دخترت ازدواج میکنم

(Marry that girl) Marry her anyway

(با اون دختر ازدواج میکنم) هر جور شده باهاش ازدواج میکنم

(Marry that girl) No matter what you say

(با اون دختر ازدواج میکنم) مهم نیست تو چی میگی

(Marry that girl) And we’ll be a family

(با اون دختر ازدواج میکنم) و ما یه خانواده میشیم

Why you gotta be so rude?

چرا باید انقدر خشن باشی؟

Why, why, why, why?

چرا، چرا، چرا، چرا؟

(Say) Say, why you gotta be so rude?

بگو چرا باید انقدر خشن باشی؟

بهترین آهنگ های پاپ خارجی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *