آهنگ خارجی

دانلود آهنگ God of Music از Seventeen همراه با متن آهنگ

دانلود آهنگ God of Music از Seventeen همراه با متن آهنگ ، در ادامه مطلب دانلود آهنگ God of Music به معنای خدای موسیقی را با متن آهنگ دنبال کنید.

دانلود آهنگ TOO MUCH جونگ کوک

 

دانلود آهنگ God of Music از Seventeen همراه با متن آهنگ

متن آهنگ God of Music از Seventeen

세상에 음악의 신이 있다면
고맙다고 안아주고 싶어

전 세계 공통의 language
자음과 모음이 달라도 상관없는 건 music
말이 안 통해도 음악이 있다면
우리는 지금부터는 아주 친한 친구

너와 내가 모르는 사이여도 춤출 수 있어
We can mix it up right
Sugar and spice
Brass sound and guitar

네 글자면 다 내 이름이래
쿵치팍치 또한 내 이름인가
이것 또한 나를 위한 소린가
Kick snare
Drum bass
Piano
Bassline

무엇이 우리의 행복인가
뭐 있나 춤을 춰 노래하자
이것이 우리의 행복이다

다시 한번 더 hey

음악은 우리의 숨이니까
위험하지 않아 계속 들이키자
Everybody 귀를 기울여 보자

세상에 음악의 신이 있다면
이건 당신께 주는 메시지
음정 하나하나 모아보자 음-
춤춰 노래해 기분이 끝내주네

쿵 치 팍 치 쿵 쿵 치 팍 치 예
쿵 치 팍 치 쿵 쿵 치 팍 치 예
쿵 치 팍 치 쿵 쿵 치 팍 치 예
행복은 바로 지금이야

생각해 봐 우리는 소음마저 음악이야
저마다의 쿵짝 맞춰가며 살아가
개미의 발소리마저도 harmony

무엇이 우리의 행복인가
뭐 있나 춤을 춰 노래하자
이것이 우리의 행복이다

다시 한번 더 hey

음악은 우리의 숨이니까
위험하지 않아 계속 들이키자
Everybody 귀를 기울여 보자

세상에 음악의 신이 있다면
이건 당신께 주는 메시지
음정 하나하나 모아보자 음-
춤춰 노래해 기분이 끝내주네

쿵 치 팍 치 쿵 쿵 치 팍 치 예
쿵 치 팍 치 쿵 쿵 치 팍 치 예
쿵 치 팍 치 쿵 쿵 치 팍 치 예
음악의 신이 있다면

SEVENTEEN to the world
전 세계 다 합창

쿵 치 팍 치 쿵 쿵 치 팍 치 예
쿵 치 팍 치 쿵 쿵 치 팍 치 예
쿵 치 팍 치 쿵 쿵 치 팍 치 예
음악의 신이 있다면

دانلود آهنگ God of Music از Seventeen همراه با متن آهنگ

دانلود آهنگ کیفیت عالی | 4 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *