تعبیر خواب

تعبیر خواب تب ، تب کردن

در این پست از بخش تعبیر خواب سایت باارزش ، تعبیر خواب تب ، تب کردن بحضور شما دوستان تقدیم میشود.

تعبیر خواب تب ، تب کردن -سایت با ارزش

تعبیر خواب تب و لرز در خواب چیست

آنلی بیتون می گوید که اگر خواب ببینید دیگری گرفتار تب و لرز شده است ، علامت آن است

که شما با بی تفاوتی نسبت به اعتبار و نفوذ دیگران ، آنها را از خود بیزار خواهید کرد.

اگر خواب ببینید از تب می لرزید ، دلالت بر آن دارد که درد جسمانی خواهید کشید و افکار باطل شما را به مرز درماندگی خواهد رساند.

تعابیر دیگر دیدن تب در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب تب را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

تعبیر خواب تب ابن سیرین

اگر در خواب دیدی که دائما تب داری و تب تو قطع نمی شود معنی خواب تو این است که پیوسته در حال گناه و نافرمانی خدا هستی و باید توبه کنی تا کیفر اعمالت گریبانت را نگیرد.

تعبیر خواب تب لیلا برایت

اگر در خواب خود مریض تب دار ببینی و یا ببینی که خودت تب داری معنی خواب تو این است که به دلیلی از دوستان خود جدا می شوی و این دلیل می تواند ازدواج و یا مسافرت و یا مسائل کاری باشد.

تعبیر خواب تب ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدی که تب طولانی داری معنی خواب تو این است که عمر تو طولانی خواهد بود و در زندگی سالم و تندرست خواهی بود.

اگر در خواب دیدی که تب تو کوتاه است و یا دمای بدنت کم است معنی خواب این است که عمر تو کوتاه است و سالم هم نخواهی بود.

تعبیر دیدن زیورآلات در خواب

تعبیر خواب شنیدن صدای دعا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *