تعبیر خواب

تعبیر خواب بازی کردن

تعبیر خواب بازی کردن

لیلا برایت معتقد است که اگر در خواب دیدید که در حال بازی کردن هستید ، کارهای نادرستی انجام می دهید که نتیجه این کارها این است که شما به هدف خود نمی رسید.

دیدن توپ بازی در خواب معنی اش این است که شما مسخره می شوید.

اگر در خواب خود بازی ببینید معنی اش این است که کارهای اشتباهی انجام می دهید و به هدفتان نمی رسید.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که بازی کردن سر پول و یا بعبارتی قمار کردن معنی اش این است که پول زیادی به دست می آورید.

اگر در خواب یک بازیکن را دیدید معنی این خواب این است که در زندگی شما همه چیز به میل شما انجام می شود.

بردن در هر بازی در خواب نشان دهنده این است که زندگی تان لذت بخش تر از گذشته می شود.

اگر در خواب ببینید که باز ی را می بازید معنی این خواب این است که رنج شما در زندگی کم می شود.

اگر در خواب دیدید که در حال بازی کردن بازی شطرنج هستید معنی این خواب این است که وقت خود را زیاد هدر می دهید.

اگر در خواب دیدید که در حال ورق بازی کردن هستید معنی این خواب این است که اعتبار و احترام قبلی خود را از دست می دهید.

اگر در خواب دیدید که در حال بازی کردن با یکی از دوستانتان هستید و شما برنده می شوید معنی این خواب این است که یکی از عزیزان خود را از دست می دهید.

اگر در خواب دیدید که در حال بازی کردن با یکی از دوستان خود هستید و بازی را می بازید معنی این خواب این است که شما کسی غیر از نامزدتان را دوست دارید.

اگر در خواب خود دیدید که بچه ها در حال بازی کردن هستند معنی این خواب این است که شانس و اقبال به شما روی می آورد.

اگر در خواب دیدید که در یک بازی ورزشی مشغول هستید معنی خواب شما پول است.

اگر در خواب دیدید دیگران در حال بازی کردن هستند معنی خواب شما این است که نگرانی های شما برطرف می شود.

اگر در خواب دیدید که در بازی شرط بندی و بخت آزمایی فعالیت می کنید معنی خواب شما پیدا کردن چیزی با ارزش است.

اگر در خواب دیدید که بازی می کنید معنی خواب این است که کارهای نادرستی انجام می دهید و به هدف خود نمی رسید.

اگر در خواب خود توپ بازی دیدید معنی خواب شما این است که دیگران شما را مسخره می کنند.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که اگر در بازی ورزشی شرکت کردید معنی خواب شما پول است.

آنلی بیتون می گوید که اگر میز خالی بیلیارد را در خواب ببینید دعوایی بر سر پول و ثروت رخ می دهد و ممکن است شما مورد تهمت و افترا قرار می گیرید و ضرر می کنید.

اگر میز و توپ های بیلیارد را دید اوضاع وخیم است و دوستی با ریاکاری به شما آسیب های زیادی می زند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *