تعبیر خواب

تعبیر خواب اسپند

در این پست از بخش تعبیر خواب سایت باارزش ، تعبیر خواب اسپند    بحضور شما دوستان عزیز ارائه می گردد.
تعبیر خواب اسپند
تعبیر خواب اسپند

تعبیر خواب اسپند چیدن چیست

اگر در خواب دیدید که اسپند می چینید معنی خواب شما این است که کاری را شروع می کنید و انجام می دهید که در نهایت به شما غم و نارحتی می رساند.

تعبیر خواب اسپند خوردن

اسپند در خواب دیدن غم و ناراحتی است و خوردن اسفند در خواب بدتر از دیدن آن است و به هر اندازه ای کم یا زیاد اسفند بخورید به شما غم می رسد.

تعبیر خواب اسپند

خواب اسپند داشتن منوچهر مطیعی

اگر در خواب اسپند دیدید و یا دیدید که اسفند دود می کنید معنی خواب شما این است که از چیزی در آینده هراس دارید.

اگر در خواب دیدید که اسپند روی آتش می ریزید معنی خواب شما این است که اتفاقی می افتد که از انجام کاری در آینده خواهید ترسید.

به طور کلی دود کردن اسپند در خواب بد نیست و نشان دهنده این است که از خطری که در کمین ماست ضرری به ما نمی رسد.

خواب اسپند داشتن ابراهیم کرمانی

اگر در خواب اسپند دیدید معنی خواب شما غم و ناراحتی است.

اگر در خواب دیدید که اسپند می خورید به اندازه ای که می خورید منظور کم یا زیاد خوردن اسفند در خواب است به شما غم و ناراحتی می رسد.

اگر در خواب دیدید که کسی به شما اسپند می دهد معنی خواب شما این است که از جانب آن کس به شما غم می رسد.

اگر در خواب دیدید که شما به کسی اسپند دادید معنی خواب شما این است که غمی از شما به او می رسد.

خواب اسپند داشتن ابراهیم بن اشعث

اگر در خواب دیدید که اسپند دارید ولی نخوردید و به دیگران دادید و یا بیرون انداختید معنی خواب شما این است که غم و ناراحتی شما برطرف می شود.

دود کردن اسپند در خواب نشان دهنده ترسی است که شما از چیزی دارید.

تعبیر خواب اسپند گرفتن از مرده

اگر در خواب دیدید که از مرده اسپند می گیرید معنی خواب شما این است که از جانب آن مرده غم و ناراحتی به شما می رسد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *