اخباراخبار ورزشیفوتبال ایران

برنامه کامل دور رفت لیگ نوزدهم فوتبال

برنامه لیگ برتر

قرعه کشی نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر شامگاه امروز سه شنبه در مشهد برگزار شد و براساس قرعه مشخص شده برنامه کامل دور رفت لیگ نوزدهم فوتبال به شرح زیر است:

هفته اول:
* پرسپولیس – پارس جنوبی جم(بازی افتتاحیه در ورزشگاه آزادی)
* ماشین سازی تبریز – استقلال تهران
* نفت مسجدسلیمان – تراکتور
* ذوب آهن – سایپا 
* گل گهر سیرجان – نساجی مازندران 
* شاهین شهرداری بوشهر – سپاهان اصفهان
* فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان
* پیکان تهران – شهر خودرو مشهد

هفته دوم:
* تراکتور تبریز – پرسپولیس تهران 
* پارس جم – ذوب آهن اصفهان 
* استقلال تهران – فولاد خوزستان
* سایپا تهران – گل گهر سیرجان
* نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان
* شهرخودرو مشهد – شاهین بوشهر
* سپاهان اصفهان – ماشین سازی تبریز
* نساجی مازندران – پیکان تهران 

هفته سوم:
* ذوب آهن اصفهان – تراکتور تبریز
* نفت مسجدسلیمان – استقلال تهران 
* گل گهر سیرجان – پارس جم
* شاهین بوشهر – پیکان تهران 
* فولاد خوزستان – سپاهان اصفهان 
*  سایپا تهران – نساجی مازندران 
* ماشین سازی – شهرخودرو مشهد
* پرسپولیس – صنعت نفت آبادان 

هفته چهارم:
* تراکتور تبریز – گل گهر سیرجان 
* نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان 
* استقلال تهران – پرسپولیس 
* سپاهان – نفت مسجدسلیمان 
* نساجی مازندران – شاهین بوشهر
* شهر خودرو مشهد – فولاد خوزستان
* پارس جنوبی جم – سایپا تهران 
* پیکان تهران – ماشین سازی تبریز

هفته پنجم:
* سایپا تهران – تراکتور تبریز
* ذوب آهن اصفهان – استقلال تهران
* گل گهرسیرجان – نفت آبادان 
* نفت مسجدسلیمان – شهرخودرو
* ماشین سازی تبریز – شاهین بوشهر
* پرسپولیس تهران – سپاهان اصفهان
* فولاد خوزستان – پیکان تهران 
* پارس جنوبی جم – نساجی مازندران 

هفته ششم:
* تراکتور تبریز – پارس جنوبی جم
* استقلال تهران – گل گهر سیرجان
* پیکان تهران – نفت مسجدسلیمان
* شاهین بوشهر – فولاد خوزستان
* نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز
* شهر خودرو مشهد – پرسپولیس تهران
* نفت آبادان – سایپا تهران 

هفته هفتم:
* نساجی مازندران – تراکتور تبریز
* ذوب آهن اصفهان – شهر خودرو مشهد
* سایپا تهران – استقلال تهران 
* گل گهرسیرجان – سپاهان اصفهان
* نفت مسجدسلیمان – شاهین بوشهر
* ماشین سازی تبریز – فولاد خوزستان
* پرسپولیس تهران – پیکان تهران
* پارس جنوبی جم – نفت آبادان 

هفته هشتم:
* نفت آبادان – تراکتور تبریز
* استقلال تهران – پارس جنوبی جم
* شهرخودرو مشهد – گل گهر سیرجان
* ماشین سازی تبریز – نفت مسجدسلیمان
* شاهین بوشهر – پرسپولیس تهران
* سپاهان اصفهان – سایپا تهران
* فولاد خو زستان – نساجی مازندران

هفته نهم:
* تراکتور سازی تبریز – استقلال تهران
* ذوب آهن اصفهان- شاهین بوشهر
* گل گهر سیرجان- پیکان تهران
* نفت مسجد سلیمان-فولاد خوزستان
* پارس جنوبی جم-سپاهان اصفهان
* نساجی مازندران-نفت آبادان
* سایپای تهران-شهر خودروی مشهد
* پرسپولیس تهران-ماشین سازی تبریز

هفته دهم:
* سپاهان اصفهان-تراکتور تبریز
* ماشین سازی تبریز-ذوب آهن اصفهان
* استقلال تهران-نفت آبادان
* شاهین بوشهر-گل گهر سیرجان
 * نفت مسجد سلیمان-نساجی مازندران
* فولاد خوزستان-پرسپولیس تهران
* شهر خودروی مشهد-پارس جنوبی جم
پیکان تهران-سایپای تهران

هفته یازدهم:
* نساجی مازندران-استقلال تهران
* پرسپولیس تهران-نفت مسجد سلیمان
* سایپای تهران-شاهین بوشهر
* نفت آبادان-سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان-فولاد خوزستان
* تراکتور تبریز-شهر خودروی مشهد
* گل گهر سیرجان-ماشین سازی تبریز
* پارس جنوبی جم-پیکان تهران

هفته دوازدهم:
* پیکان تهران-تراکتور تبریز
* نفت مسجد سلیمان-ذوب آهن اصفهان
* سپاهان اصفهان-استقلال تهران
* فولاد خوزستان- گل گهر سیرجان
* پرسپولیس تهران-نساجی مازندران
* شاهین بوشهر-پارس جنوبی جم
* ماشین سازی تبریز-سایپای تهران
* شهر خودروی مشهد-نفت آبادان

هفته سیزدهم:
* گل گهر سیرجان-نفت مسجد سلیمان
* تراکتور تبریز-شاهین بوشهر
* نساجی مازندران-سپاهان اصفهان
* سایپای تهران-فولاد خوزستان
* استقلال تهران-شهر خودروی مشهد
* ذوب آهن اصفهان- پرسپولیس تهران
* پارس جنوبی جم-ماشین سازی تبریز
* نفت آبادان-پیکان تهران

هفته چهاردهم:
* ماشین سازی تبریز-تراکتور تبریز
* پیکان تهران-استقلال تهران
* پرسپولیس تهران-گل گهر سیرجان
* شهر خودروی مشهد-سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان-نساجی مازندران
* فولاد خوزستان-پارس جنوبی جم
* نفت مسجد سلیمان-سایپا تهران
* شاهین بوشهر-نفت آبادان

هفته پانزدهم:
* گل گهر سیرجان-ذوب آهن اصفهان
* پارس جنوبی جم-نفت مسجد سلیمان
* استقلال تهران-شاهین بوشهر
* تراکتور تبریز-فولاد خوزستان
* نساجی مازندران-شهر خودرو مشهد
* سایپا تهران-پرسپولیس تهران
* نفت آبادان-ماشین سازی تهران
* سپاهان اصفهان-پیکان تهران

با ارزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن