خانه / اخبار / استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی با سامانه صیاد

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی با سامانه صیاد

استعلام پیامکی سوابق چک برگشی:

 

سوابق چک برگشتی با پیامک

با ارسال شناسه 16 رقمی مندرج در چکهای صیادی به سامانه 701701 از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شد.

با ارزش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.