آهنگ انگلیسیآهنگ خارجی

آهنگ out of the blue لی ایساکس

در این پست از آهنگ های خارجی سایت باارزش ، آهنگ out of the blue لی ایساکس  را تقدیم حضور شما دوستان میکنیم امیدواریم مورد پسندتون واقع شده باشد.

آهنگ out of the blue لی ایساکس

 

 

لیریکس آهنگ out of the blue لی ایزاکس

 

متن و ترجمه آهنگ out of the blue لی ایساکس

Now that I’ve had ‘time to think right
حالا که وقت داشتم درست فکر کنمAbout all that I said
در مورد همه چیزهایی که گفتم
I’ve stopped trying to figure out
من تلاش برای فهمیدن  را متوقف کردمWhat’s going on in your head
در سرت چی میگذره
Guess your way of paying me back
با چه راهی میخوای منو حذف کنیFor the food that I bought
برای غذایی که خریدمWas to torture me completely
قرار بود من را کاملاً شکنجه کندBy drowning me in thought
با غرق کردن من در فکر
I can’t sleep at night
شبا نمیتونم بخوابمBecause you’re always on my mind
چون همیشه در ذهن من هستیI wanna forget about you
میخوام فراموشت کنمBut I can’t leave you behind
اما من نمی توانم  از تو دست بکشمI gave you a chance
بهت فرصت دادم‘Cause there was no one like you
چون کسی مثل تو نبودThen just like that
بعد همینطوریYou were gone
تو رفته بودیStraight out of the blue
 کاملا غیرمنتظره
If you wanna come back into my life
اگر میخواهی به زندگی من برگردیLike sometime tomorrow
مثل یه وقتایی فردا
You just come over looking for some paper
تو فقط  بیا به دنبال تعدادی کاغذ That you could borrow
که بتونی امانت بگیری
But the heartache that you caused
اما درد دلی که ایجاد کردیWhen you ran through my life
وقتی در زندگی من وارد شدیWill remind me that behind your back
اینو به یادم میاره  که پشتت Your hand’s holding a knife
چاقو در دست گرفته ای
I can’t sleep at night
شبا نمیتونم بخوابمBecause you’re always on my mind
چون همیشه در ذهن من هستیI wanna forget about you
میخوام فراموشت کنمBut I can’t leave you behind
اما من نمی توانم  از تو دست بکشمI gave you a chance
بهت فرصت دادم‘Cause there was no one like you
چون کسی مثل تو نبودThen just like that
بعد همینطوریYou were gone
تو رفته بودیStraight out of the blue
 کاملا غیرمنتظره
I remember driving in the car with you
یادم می آید که با تو در ماشین رانندگی می کردمYou said you were taking a chance, too
گفتی تو هم از شانس استفاده می کنیBut in the end, what was it for?
اما در نهایت برای چه بود؟‘Cause now — you ever walks through the door
بخاطر اینکه – تو همیشه مرا میگذاری و میروی
I can’t sleep at night
شبا نمیتونم بخوابمBecause you’re always on my mind
چون همیشه در ذهن من هستیI wanna forget about you
میخوام فراموشت کنمBut I can’t leave you behind
اما من نمی توانم  از تو دست بکشمI gave you a chance
بهت فرصت دادم‘Cause there was no one like you
چون کسی مثل تو نبودThen just like that (Just like that)
سپس همینطورYou were gone (You were gone)
تو رفته بودیStraight out of the blue (Out of the blue)
  غیرمنتظره
Out of the blue (Out of the blue)
  غیرمنتظرهOut of the blue (Out of the blue)
 کاملا غیرمنتظره
Just like that (Just like that)
درست مثل آنYou were gone
تو رفته بودیStraight out of the blue (Straight out of the blue)
 کاملا غیرمنتظره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *