آهنگ انگلیسیآهنگ خارجیمایلی سایرسموسیقی

آهنگ Mother’s Daughter از Miley Cyrus

دوستانی که میگفتن چرا آهنگ Mother’s Daughter از مایلی سایرس رو ترجمه نمیکنید در جریان باشند که ما به وعده خود عمل کردیم و در این بخش قرار هست تا متن و ترجمه و همچنین دانلود آهنگ Mothers Daughter به صورت mp3 و mp4 در اختیار شما عزیزان قرار بدیم.

اهنگ Mother's Daughter از مایلی سایرس
مایلی سایرس

متن آهنگ Mother’s Daughter توسط Miley Cyrus و با کمک Andrew Wyatt (سازنده و خواننده آهنگ) و ALMA(خواننده پاپ) نوشته شده است.

پخش آنلاین آهنگ Mother’s Daughter :

دانلود ویدیو | 10  مگابایت

دانلود آهنگ کیفیت عالی | 8  مگابایت

اهنگ Mother's Daughter از Miley Cyrus
Miley Cyrus

متن و ترجمه آهنگ Mother’s Daughter از مایلی سایرس

 

[Verse 1]

Hallelujah, I’m a freak, I’m a freak, hallelujah

خداروشکر، من عجیب غریبم، من عجیب غریبم، خداروشکر

Every day of the week, I’ma do ya like I want to

هر روز هفته، من اونجوری که میخوام رفتار میکنم

I’m a Nile crocodile, a Piranha

من یه تمساح نیلام(نوعی تمساح)، یه پیرانیا (یه ماهی گوشت خوار)

 

[Pre-Chorus]

Oh my gosh, she got the power

اوه خدا ، اون دختر قدرت داره

Oh, look at her, she got the power

اوه، نگاهش کن، اون دختره قدرت داره

So, so, so

پس ، پس ، پس

 

[Chorus]

Don’t f__ with my freedom

به آزادی من کاری نداشته باش

I came up to get me some

من اومدم تا برای خودم یکم [آزادی] بگیرم

I’m nasty, I’m evil

من تند و زننده ام، من شرورام

Must be something in the water

باید یه چیزی تو آب باشه(یه اصطلاح به این معنی که انسان ها با هم دیگه متفاوت هستند )

Or that I’m my mother’s daughter

یا اینکه من دختر مادرمم(منظورش اینکه دیگه نمیشه کاریش کرد من متفاوتم)

Don’t f__ with my freedom

به آزادی من کاری نداشته باش

I came up to get me some

من اومدم تا برای خودم یکم [آزادی] بگیرم

I’m nasty, I’m evil

من تند و زننده ام، من شرورام

Must be something in the water

باید یه چیزی تو آب باشه (یه اصطلاح به این معنی که انسان ها با هم دیگه متفاوت هستند )

Or that I’m my mother’s daughter

یا اینکه من دختر مادرمم

 

Mother’s Daughter from Miley Cyrus

[Post-Chorus]

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh

پس بکش عقب، بکش عقب،بکش عقب، بکش عقب،پسر، اووووه

Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

بکش عقب، بکش عقب،بکش عقب، بکش عقب،پسر،اووووه

 

[Verse 2]

Hallelujah, I’m a witch, I’m a witch, hallelujah

خداروشکر، من جادوگرم،من جادوگرم، خداروشکر

Swish swish, I’m a three-point shooter, I blow through ya

فیش فیش ، من پرتاب کننده سه امتیازی ام ، من تو رو ترک میکنم

Like a hot wind out in the bayou, ya

 مثل یه باد گرم که سرزمینش رو ترک میکنه

 

[Pre-Chorus]

Oh my God, she got the power

اوه خدای من، اون دختر قدرت داره

Well, look at her, she got the power

خب، بهش نگاه کن، اون دختر قدرت داره

 

[Chorus]

Don’t f__ with my freedom

به آزادی من کاری نداشته باش

I came up to get me some

من اومدم تا برای خودم یکم [آزادی] بگیرم

I’m nasty, I’m evil

من تند و زننده ام، من شرورام

Must be something in the water

باید یه چیزی تو آب باشه (یه اصطلاح به این معنی که انسان ها با هم دیگه متفاوت هستند )

Or that I’m my mother’s daughter

یا اینکه من دختر مادرمم

Don’t f__ with my freedom

به آزادی من کاری نداشته باش

I came up to get me some

من اومدم تا برای خودم یکم [آزادی] بگیرم

I’m nasty, I’m evil

من تند و زننده ام، من شرورام

Must be something in the water

باید یه چیزی تو آب باشه (یه اصطلاح به این معنی که انسان ها با هم دیگه متفاوت هستند )

Or that I’m my mother’s daughter

یا اینکه من دختر مادرمم

 

[Post-Chorus]

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh

پس بکش عقب، بکش عقب،بکش عقب، بکش عقب،پسر، اووووه

Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

بکش عقب، بکش عقب،بکش عقب، بکش عقب،پسر،اووووه

Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

بکش عقب، بکش عقب،بکش عقب، بکش عقب،پسر،اووووه

Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

بکش عقب، بکش عقب،بکش عقب، بکش عقب،پسر،اووووه

 

[Bridge]

My mama always told me that I’d make it

مامانم همیشه بهم گفته بود من موفقم میشم

That I’d make it, so I made it

که موفق میشم، پس موفق شدم

I put my back into it, my heart in it

من خودمو درگیرش کردم، قلبم درونش

So I did it, yeah, I did it

پس انجامش دادم، اره، انجامش دادم

My mama always told me that I’d make it

مامانم همیشه بهم گفته بود من موفقم میشم

That I’d make it, so I made it

که موفق میشم، پس موفق شدم

I put my back into it, my heart in it

من خودمو درگیرش کردم، قلبم درونش

So I did it, yeah, I did it

پس انجامش دادم، اره، انجامش دادم

 

[Chorus]

Don’t f__ with my freedom

به آزادی من کاری نداشته باش

I came up to get me some

من اومدم تا برای خودم یکم [آزادی] بگیرم

I’m nasty, I’m evil

من تند و زننده ام، من شرورام

Must be something in the water

باید یه چیزی تو آب باشه (یه اصطلاح به این معنی که انسان ها با هم دیگه متفاوت هستند )

Or that I’m my mother’s daughter

یا اینکه من دختر مادرمم

 

[Outro]

Don’t f__ with my freedom

به آزادی من کاری نداشته باش

Oh my God, oh my God

اوه خدای من،اوه خدای من

Don’t f__ with my freedom

به آزادی من کاری نداشته باش

Oh my God, oh my God

اوه خدای من،اوه خدای من

Don’t f__ with my freedom

به آزادی من کاری نداشته باش

Oh my God, oh my God

اوه خدای من،اوه خدای من

Don’t f__ with my freedom

به آزادی من کاری نداشته باش

Oh my God, oh my God

اوه خدای من،اوه خدای من

(Swish swish, m__(Ow

فیش فیش، لعنتی


امیدواریم از شنیدن آهنگ mother’s daughter لذت برده باشید؛

هدف ما تولید محتوای باب میل شماست؛

چرا که شما باارزش هستید…

منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
کاری از نویسندگان سایت باارزش
baarzesh.net

سایت باارزش

 

 

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.