آهنگ انگلیسیآهنگ خارجیدوآ لیپا

آهنگ Break My Heart دوآ لیپا همراه با متن و ترجمه

با متن و ترجمه فارسی و دانلود آهنگ Break My Heart از Dua Lipa به صورت mp3 کنارتون هستیم و امیدواریم از آهنگ بریک مای هارت از دوآ لیپا نهایت لذت را ببرید.

ِِDownload Break My Heart song by Dua Lipa + Text , Persian translation and lyrics

آهنگ Break My Heart دوآ لیپا همراه با متن و ترجمه

متن و ترجمه آهنگ Break My Heart

[Verse 1]

I’ve always been the one to say the first goodbye
من همیشه کسی بودم که اولین خداحافظی رو میکرد

Had to love and lose a hundred million times
باید صدها میلیون دفعه عاشق میشدم و عشقمو از دست میدادم

Had to get it wrong to know just what I like
باید اشتباه پیش میرفتم تا بفهمم چی دوست دارم

Now I’m falling
حالا هم دارم سقوط میکنم

You say my name like I have never heard before
تو جوری اسممو میگی که قبلا نشنیده بودم

I’m indecisive, but, this time, I know for sure
من دو دلم ولی اینبار مطمئن هستم

I hope I’m not the only one that feels it all
امیدوارم تنها کسی نباشم که اینو حس داره

Are you falling?
توهم داری سقوط میکنی ؟

 

[Pre-Chorus]

Centre of attention
مرکز توجهات

You know you can get whatever you want from me
میدونی که میتونی هرچی میخوای ازم بگیری

Whenever you want it, baby
هر موقع که خواستی، عزیزم

It’s you in my reflection
تو [همیشه] در فکرم هستی(به تو فکر میکنم)

I’m afraid of all the things you could do to me
من از تمام کارهایی که تو میتونی باهام بکنی میترسم

If I would’ve known it, baby
اگه اون [کارها رو] میدونستم، عزیزم

 

متن اهنگ بریک مای هارت دوا لیپا

[Chorus]

I would’ve stayed at home
تو خونه میموندم

‘Cause I was doing better alone
چون تنهایی [تو خونه] بهتر انجامش میدادم

But when you said, “Hello”
“ولی وقتی که تو گفتی “سلام

I knew that was the end of it all
فهمیدم که این دیگه آخرشه

I should’ve stayed at home
باید توی خونه میموندم

‘Cause now there ain’t no letting you go
چون حالا دیگه ول کردنت محاله

?Am I falling in love with the one that could break my heart
آیا دارم عاشق کسی میشم که میتونه قلبمو بشکنه؟

Oh no, I was doing better alone
اوه نه ، من تنهایی اینو بهتر انجام میدادم

“But when you said, “Hello
ولی وقتی تو گفتی “سلام”

I knew that was the end of it all
فهمیدم که این دیگه آخرشه

I should’ve stayed at home
باید توی خونه میموندم

Cause now there ain’t no letting you go
چون حالا دیگه ول کردنت محاله

?Am I falling in love with the one that could break my heart
آیا دارم عاشق کسی میشم که میتونه قلبمو بشکنه؟

 

متن آهنگ Break My Heart از Dua Lipa

[Verse 2]

I wonder, when you go, if I stay on your mind
اگه من وقتی که تو میری (منو ترک میکنی) توی فکرت باشم ، در شگفتم [که چی میشه ؟!]

Two can play that game, but you win me every time
دونفر میتونن این بازیو بکنن، ولی تو همیشه برنده میشی

Everyone before you was a waste of time
هرکسی قبل از تو وقت تلف کردن بود

Yeah, you got me
آره، درست فهمیدی

 

[Pre-Chorus]

Centre of attention
مرکز توجهات

You know you can get whatever you want from me
میدونی که میتونی هرچی میخوای ازم بگیری

Whenever you want it, baby
هر موقع که خواستی، عزیزم

It’s you in my reflection
تو [همیشه] در فکرم هستی(به تو فکر میکنم)

I’m afraid of all the things you could do to me
من از تمام کارهایی که تو میتونی باهام بکنی میترسم

If I would’ve known it, baby
اگه اون [کارها رو] میدونستم، عزیزم

 

دانلود آهنگ Break My Heart از Dua Lipa

[Chorus]

I would’ve stayed at home
تو خونه میموندم

Cause I was doing better alone
چون تنهایی [تو خونه] بهتر انجامش میدادم

But when you said, “Hello”
“ولی وقتی که تو گفتی “سلام

I knew that was the end of it all
فهمیدم که این دیگه آخرشه

I should’ve stayed at home
باید توی خونه میموندم

‘Cause now there ain’t no letting you go
چون حالا دیگه ول کردنت محاله

?Am I falling in love with the one that could break my heart
آیا دارم عاشق کسی میشم که میتونه قلبمو بشکنه؟

Oh no, I was doing better alone
اوه نه ، من تنهایی اینو بهتر انجام میدادم

“But when you said, “Hello
ولی وقتی تو گفتی “سلام”

I knew that was the end of it all
فهمیدم که این دیگه آخرشه

I should’ve stayed at home
باید توی خونه میموندم

Cause now there ain’t no letting you go
چون حالا دیگه ول کردنت محاله

?Am I falling in love with the one that could break my heart
آیا دارم عاشق کسی میشم که میتونه قلبمو بشکنه؟

 

[Bridge]

Ooh, break my heart
قلبمو بشکن

Ooh, break my heart
قلبمو بشکن

Ooh
اوه

Am I falling in love with the one that could break my heart?
آیا دارم عاشق کسی میشم که میتونه قلبمو بشکنه؟

 

لیریکس آهنگ Break My Heart از دوا لیپا

[Chorus]

I would’ve stayed at home
تو خونه میموندم

‘Cause I was doing better alone
چون تنهایی [تو خونه] بهتر انجامش میدادم

But when you said, “Hello”
“ولی وقتی که تو گفتی “سلام

I knew that was the end of it all
فهمیدم که این دیگه آخرشه

I should’ve stayed at home
باید توی خونه میموندم

‘Cause now there ain’t no letting you go
چون حالا دیگه ول کردنت محاله

?Am I falling in love with the one that could break my heart
آیا دارم عاشق کسی میشم که میتونه قلبمو بشکنه؟

Oh no, I was doing better alone
اوه نه ، من تنهایی اینو بهتر انجام میدادم

“But when you said, “Hello
ولی وقتی تو گفتی “سلام”

I knew that was the end of it all
فهمیدم که این دیگه آخرشه

I should’ve stayed at home
باید توی خونه میموندم

Cause now there ain’t no letting you go
چون حالا دیگه ول کردنت محاله

?Am I falling in love with the one that could break my heart
آیا دارم عاشق کسی میشم که میتونه قلبمو بشکنه

دانلود اهنگ بریک مای هارت از دوا لیپا

دانلود آهنگ کیفیت عالی | 8 مگابایت دانلود آهنگ کیفیت خوب | 3 مگابایت

آهنگ Dance Again

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *